// Productie

Reststromen & TOP Waste Value Scan

Het begint allemaal bij de reststromen die overal vandaan kunnen komen in de groente- en fruitindustrie. Dit kan zijn in de vorm van snijafval of juist pulp van sapfabrikanten. Het is belangrijk dat deze reststromen wel nog van een food-grade kwaliteit zijn om ze voor de potentiële productie van ingrediënten als PuurVezel te kunnen gebruiken.

 

Er zijn procedures ontwikkeld die getoetst zijn binnen De VezelFabriek als testomgeving om te kunnen evalueren wat er met een reststroom gedaan kan worden. Dit is de zgn. ‘TOP Waste-Value Scan‘ en via kaders van vragen wordt er efficiënt een richting en werkwijze bepaald. Neem hiervoor contact op met TOP B.V.
www.top-bv.nl

Logo's Infinity

 

De Vezelfabriek

Hoewel De VezelFabriek uitsluitend is bedoeld als valorisatieconcept wordt er wel door diverse partners gewerkt aan de opstart van een fabriek voor centrale verwerking van voedselrestsromen tot bijvoorbeeld gedroogde PuurVezel-achtigen. Dit initiatief kent de naam Infinity-Foods® (www.infinity-foods.nl).

Er zijn verschillende technologieën die toegepast kunnen worden voor de mogelijke productie van een PuurVezel-analoog. Meer hierover vindt u onder de kop ‘processen‘ en op de website Top Technology Talks.

Loading