// EFRO

De ontwikkeling van De VezelFabriek en haar valorisatieconcepten is financieel ondersteund door de Europese Unie in het kader van de EFRO subsidiegelden. Deze ontwikkeling heeft sterk bijgedragen aan een versterking van de kennisclusters voeding, gezondheid en technologie. In deze clusters zijn diverse nieuwe R&D projecten opgestart; MKB bedrijven ondersteund en opgericht; en nieuwe producten, arbeidsplaatsen en omzet gecreëerd. In plaats van afzonderlijk van elkaar doelstellingen proberen te bereiken wordt vanuit de verschillende kennis- en toepassingsgebieden samengewerkt. Hierdoor wordt de ontwikkeling van de afzonderlijke gebieden versterkt.

Voorafgaande aan de start van het project ‘De VezelFabriek’ zijn er gesprekken gevoerd met diverse partijen om een sterk consortium te kunnen samenstellen voor De VezelFabriek. Uitsluitend een technologische uitwerking van de onderwerpen in dit project was niet voldoende; er moest input zijn vanuit diverse invalshoeken in de keten om tot een marktgericht resultaat te kunnen komen. Inmiddels is het project gereed en is iedere projectpartner zijn eigen weg ingeslagen.

Het consortium bij de opstart:

 

TopLogo

TOP is een onderzoeks- en ontwikkelingsbedrijf in de voedings- middelenindustrie met name voor MKB bedrijven. De kern van de expertise zit in de combinatie van procesontwikkeling, engineering & design en wetenschap. Top BV heeft jarenlang geïnvesteerd in o.a. expertise op het gebied van HPP en PEF en is hierin internationaal een vooraanstaande partij. Veel van de voormalige experts van Wageningen UR zijn inmiddels in dienst van Top. Daarnaast beschikt Top over veel kennis over het opschalen van technologieën. Deze kennis is volledig aan dit project en de partners ter beschikking gesteld.
www.top-bv.nl.

Logo_OJAH_RGB

Ojah is een jong bedrijf dat specifieke technologische kennis heeft die momenteel wordt toegepast om de nieuwste generatie vleesvervangers te maken, en die tevens geschikt is voor het opwerken van natte reststromen. Zowel Top als Ojah passen kennis en technologie toe die ontstaan is vanuit WUR.
www.ojah.nl

zetadec

Zetadec is een R&D en ingenieurs bureau dat zich heeft gespecialiseerd in verwerkingstechnologieën m.b.t. dier- voeder, levensmiddelen en biomassa en in het bijzonder in het granuleren en coaten.
www.zetadec.com

Print

Phycom heeft zich gespecialiseerd in de productie van algen voor o.a. hoogwaardige voeding en beschikt over een productietechnologie waarbij vezelrijke reststromen uitstekend als grondstof c.q. voedingsbodem voor de algenproductie kunnen dienen.
www.phycom.eu

provalor

Provalor produceert op kleine schaal al sappen op basis van reststromen (m.n. afgekeurde producten) en heeft onlangs een intensieve samenwerking met de Greenery opgestart op het gebied van reststromen.
www.provalor.nl

logo_nl

Duynie is een groot bedrijf dat m.n. reststromen verwerkt tot diervoerder, en dat zeer veel technologische kennis heeft m.b.t. grootschalige verwerking van reststromen.
www.duynie.nl

 

Loading