// Biocascadering

 

Wat is biocascadering?

(Food)biocascadering is de hoogwaardige opwaardering van natuurlijke grondstoffen. Er wordt de hoogste toegevoegde waarde gehaald uit biocomponenten door afstemming op elkaar van alle stromen en producten in de keten tot en met de consument. Het concept ‘biocascadering’ kan geïllustreerd worden met onderstaande piramide.

 

cascadering

 

Er geldt:

–   Hoe hoger in de piramide, hoe beter
–   Naar boven wordt er meer waarde gecreëerd, naar onder juist niet
–   Hoe hoger in de piramide, hoe kleiner de volumes

Voor meer informatie over het begrip biocascadering, zie het artikel van Food 4 Innovations (auteur W.B.C. De Heij). Voor meer technologieën die worden gebruikt in de biocascadering zie de website;
www.biocascadering.nl

 

TOP Waste Value Scan

Reststromen zijn in kaart gebracht door TOP B.V. en er zijn verschillende technologieën ontwikkeld en geoptimaliseerd voor het verwerkingsproces ervan. Met behulp van de zogenaamde TOP Waste Value Scan wordt via clusters van vragen duidelijk wat de kern is van de vraag, wat er feitelijk beschikbaar is, en welke oplossingen er mogelijk zijn, alsmede de benodigde investeringen in tijd, arbeid, geld, motivatie en energie.

De werkwijze begint bij de identificatie van de reststroom, waarna er toepassingen worden gezocht en gevaloriseerd. Hierna wordt bekeken wat de vermarktbaarheid is van deze toepassingen en de economische haalbaarheid. Uit al deze onderdelen wordt een conclusie getrokken uit het vaarwaardingsinitiatief en bekeken hoe het kan worden geïmplementeerd.

De stappen in de scan:
–   Wat is uw motivatie voor de scan?
–   Welke rol kan TOP spelen in het valorisatieproces?
–   Welke reststroom betreft het en in welke hoeveelheid?
–   Welke applicaties zijn er mogelijk en worden al toegepast?
–   Waar kunnen deze apps worden afgezet en hoe kan dit worden opgezet? (Samen met The Food Agency)
–   Is dit economisch gezien haalbaar? Directe (winstgevendheid) en indirecte (reputatie) waarde
–   Hoe kan dit worden omgezet in de praktijk?

Loading