// Over ons

De start

De VezelFabriek is gestart als productieconcept voor het gehele proces van het zo eenvoudig mogelijk verwerken van schone groente- en fruitreststromen tot vorming van een nieuwe vezelrijke grondstof met behoud van de originele gezonde eigenschappen. Het betrof in eerste instantie een fabrieksconcept met diverse theoretische leveranciers van reststromen en decentrale verwerking daarvan tot een vezelrijke basisgrondstof, het productconcept PuurVezel®. Uiteindelijk is er voor gekozen om een tweede onderzoeksspoor te starten gericht op centrale verwerking.

Het vervolg

Leveranciers van reststromen kunnen uiteenlopen van telers en snijderijen van groente en fruit, tot producenten van groente- en vruchtensappen. Er zijn reeds gesprekken gevoerd t.a.v. potentiële samenwerking op het gebied van aanlevering, logistiek en verwerking. Het type reststroom dat wordt beoogd beperkt zich tot groente en fruit als basis en varieert van sap persafval (perskoek/pulp), snijafval (restanten) en sorteerafval (rijpheid, kleur, vorm). Dit commerciële vervolginitiatief wordt gepresenteerd onder Infinity Foods.

 

Het doel

Doelstelling van TOP als kickstarter van De VezelFabriek is om vanuit een reststroominventarisatie op termijn een centrale reststroom verwerkingsfabriek op te starten; een initiatief met branding Infinity®, waarin de onder andere de productenconcepten van De Vezelfabriek zouden kunnen worden geproduceerd (zie logo’s per product hierboven), evenals dependances waarin de andere onderdelen van het Biocascadering® schema kunnen worden uitgevoerd. Het is een samenspel van hoge kwaliteit reststromen sourcen, volledige benutting van het materiaal realiseren, grote volumes verwerken, de juiste technologie op de juiste plek krijgen en relevante applicaties voor de markt genereren. Het VezelFabriek concept levert daarvoor inspiratie voor mogelijke verwaarding van de reststromen tot waardevolle ingrediënten voor de levensmiddelensector.

Loading